Samarbetspartners

Transtema Network Services levererar fälttjänster, främst inom telekommunikation. Företaget startade 2008 som ett nätverk av entreprenörer och köptes upp av Ericsson 2012.

2018 blev vi en del av Transtema Group AB. Just nu är vi ett av de snabbast växande företagen i branschen. Vi levererar implementation samt drift & underhåll åt bland andra Telia Company och Skanova.

Våra entreprenörer bidrar starkt till vår leverans och är en betydande del av vår arbetsstyrka. Det gör att vi värnar en långsiktig relation med våra entreprenörer och ser dem som samarbetspartners.

Intresserad av att bli samarbetspartner?

Skicka ett e-mail till [email protected] som innehåller:

  • Företagsnamn, organisationsnummer och postadress
  • Mobilnummer och mailadress till kontaktperson
  • Vilka kompetenser kan ni tillhandahålla?
  • Vilken/vilka geografier verkar ni inom?