Nätägare och operatörer

Vi bygger ut och installerar kompletta nät åt flera operatörer och nätägare. Detta inkluderar ett helhetsåtagande gentemot deras slutkunder, som upplever oss som effektiva och innovativa.

Inom våra regioner har vi 700 tekniker som levererar cirka 1000 installationsuppdrag per dag enligt avtalade SLA och SOW.

Installationerna kan vara såväl en nyinstallation som utbyte av en bredbandsaccess hos slutkunden, en fiberaccess, kapacitet på nod, mobila kommunikationsenheter, eller dylika uppdrag.

Våra teknikers huvudsakliga kompetenser är inom fiber- och kopparaccesser, alla typer av Nod-utrustningar såsom transmission, datacom, IP samt mobila lösningar.

Våra lokala tekniker har alltid de certifikat och utbildningar samt instrument och verktyg som krävs. Vi har också en lång arbetslivserfarenhet inom telekom, vilket ger er som kund trygghet att alla uppkomna problem kan lösas kontruktivt i dialog med er.

Projektering, dokumentation och vektorisering

Vi har kunskap och erfarenhet att projektera och dokumentera alla typer av nät och noder, inklusive kompletta teknikdelar inom vår dokumentationsgrupp.

Bostadsrättsföreningar, villasamfälligheter, byalag etc

Vi hjälper er med att projektera och designa ert fiber/Wifi nät från ax till limpa.

Vi har kompetenta lokala tekniker med de certifikat och utbildningar samt instrument och verktyg som krävs för att kvalitetssäkra vår leverans.

Vi har också en lång arbetslivserfarenhet inom telekom vilket ger er som kund trygghet att alla eventuella uppkomna problem kan lösas i konstruktiv dialog med er.

 

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om Ni vill veta mer eller/ och vill diskutera våra möjligheter att hjälpa er med era behov.

Jan Bergegårdh

Telefon: 076 720 37 72

E-mail: [email protected]